Dreptul Muncii

  • consultanță raporturi de muncă;
  • contracte;
  • litigii de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior;
  • contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare;
  • litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pt repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit;
  • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte de dreptul muncii.