Dreptul Familiei

  • divorț, inclusiv divorț din străinătate (reprezentare pe bază de procură);
  • obținere hotărâri, apostilări, acte necesare recunoașterii hotărârilor judecătorești pronunțate în țară, pentru cetățeni români din străinătate;
  • încredințare/reîncredințare minori;
  • obligații legale de întreținere;
  • drept la legături personale cu minorii (drept de vizitare);
  • partaj de bunuri comune;
  • acțiune în stabilirea/ în tăgada paternității;
  • acțiune privind încuviințarea/desfacerea/nulitatea adopției;
  • acțiune în rectificarea/ modificarea/completarea/anularea actelor de stare civilă, etc.