Drept Societar

 • înființare societăți comerciale și organizații non-profit (consultanță juridică privind actele necesare la constituirea dosarului cerut de autorități și a ordinii de întocmire a lor; asistență în alegerea/rezervarea denumirii societății/organizației și codificarea CAEN; redactare act constitutiv, declarații pe propria răspundere, contract de comodat pentru sediu s.a.m.d și completarea formularelor tipizate; întocmirea dosarului pentru ONRC/alte autorități; reprezentarea clientului în fața ONRC/altor autorități în vederea înregistrării si autorizării funcționării; îndeplinirea tuturor demersurilor suplimentare necesare);
 • înființare sedii secundare;
 • consiliere și reprezentare în fața autorităților responsabile de emiterea autorizațiilor și avizelor necesare desfășurii activităților comerciale;
 • acordarea de asistență juridică și participarea la ședințele organismelor statutare de conducere a societăților comerciale și organizațiilor non-profit;
 • cesiune de părți sociale/vânzare acțiuni;
 • consultanță, asistare și reprezentare juridică în probleme de excludere și retragere asociați;
 • consiliere în materie de majorare/reducere capital social;
 • consiliere și asistență juridică a societății comerciale în procedurile de fuziune, divizare ori dizolvare a societății;
 • înregistrare mențiuni privind schimbarea denumirii societăților comerciale, modificarea obiectului de activitate, schimbarea sediului social, a administratorilor societății (numiri, revocări și schimbări de administratori), acționarilor, mutarea/radierea punctelor de lucru/altor sedii secundare, etc;
 • asistență în redactarea hotărârilor AGA și a actelor adiționale modificatoare ale actului constitutiv;
 • avizarea hotărârilor adoptate de organele statutare de conducere a societăților comerciale și organizațiilor non-profit;
 • asistarea juridică a clienților la ședințele organelor statutare de conducere a societăților comerciale și organizațiilor non-profit;
 • prelungire a duratei de funcționare a societăților comerciale;
 • consultanță în materie de dizolvare, lichidare, radiere a societăților comerciale;
 • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte de drept societar.