Drept Contencios Administrativ si Fiscal

  • plângeri prealabile și cereri de revocare ale actelor administrației publice locale sau centrale;
  • contestații împotriva actelor administrative ale organelor de control fiscal;
  • asistare/reprezentare juridică în orice litigii de competența instanțelor de contencios administrativ și fiscal (anulări de acte administrative, suspendare executare act administrative, obligare emitere acte administrative, contestații la proceduri de achiziție publica etc);
  • consultanță juridică acordată Autorităților Cotractante în vederea organizării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice;
  • consultanță și asistență juridică privind participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, inclusiv întocmirea contractelor de subantrepriză de servicii legate de contractele de achiziție publică;
  • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte privind dreptul contencios administrativ și fiscal.