Drept Comercial

 • consultanță juridică de afaceri privind administrarea optimă a relațiilor parteneriale ale clienților-societăți comerciale (raporturi juridice între asociați sau între asociați și terțe persoane, inclusiv privitor la conflicte între aceștia)
 • consultanța juridică de afaceri privind operațiunile comerciale derulate de client, în funcție de natura și specificul afacerii; asistență la stabilirea cadrului partenerial în conformitate cu legea și cu scopurile clientului; asistarea clienților la prenegocieri în vederea încheierii contractelor, întocmirea drafturilor de contract propuse de client sau avizarea drafturilor propuse de parteneri, asistarea clienților la negocierea clauzelor contractuale, atestare;
 • întocmirea de contracte de natură comercială (vânzare-cumpărare comercială, leasing, contracte de agent, consultanță, credit, distribuție, factoring, franciză, etc);
 • consultanță privind asocierea în participațiune;
 • recuperări de creanțe prin proceduri urgente (somații/ordonanțe de plată) sau pe calea dreptului comun (asistarea juridică a clientului la concilieri directe; întocmirea/avizarea procesului-verbal de conciliere; consultanță, asistență și reprezentare în instanță);
 • asistarea/reprezentarea în procedurile privind executarea silită a debitorilor;
 • consiliere, asistare/reprezentare în tranzacții comerciale și societare de tip complex;
 • consultanță juridică permanentă, de tip abonament;
 • propunerea de remedii juridice la situațiile litigioase referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale;
 • consultanță privitor la legislația internă și internațională privitor la concurența neloială; remedii judiciare; etc;
 • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte de drept comercial.