Drept Civil

 • acțiuni în răspundere contractuală; pretenții;
 • acțiuni în constatare;
 • acțiuni în revendicare;
 • succesiuni; partaje succesorale;
 • grănițuiri;
 • evacuări;
 • executări silite și contestații la executare;
 • cadastru, intabulare, chestiuni privitor la cartea funciară;
 • negociere, întocmire, redactare, avizare juridică, atestare avocațială a contractelor civile: antecontracte și contracte vânzare-cumpărare, donații, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut,etc ;
 • contravenții;
 • asistare la tranzacții imobiliare, inclusiv analiza legală a titlurilor și elaborarea de rapoarte de due dilligence;
 • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte de drept civil.