ONORARII SI CHELTUIELI

În primul rând, trebuie să știți că, in conformitate cu prevederile Legii 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat și ale Statutul profesiei de avocat , onorariile și cheltuielile pentru un proces sunt două lucruri diferite, dar amândouă cad în sarcina clientului, acesta fiind ținut prin contract să le achite.

Onorariile. Reprezintă plata datorată avocatului pentru timpul și efortul intelectual alocate administrării cauzei dumneavoastră, indiferent că e vorba de acordarea de consultanță și/sau asistare juridică și/sau reprezentare juridică.

Onorariul de succes. Deși avocații au doar o obligație de diligență față de client (de a depune toate eforturile profesionale, în urmărirea interesului clientului) și nu una de rezultat (niciun avocat nu poate garanta legal rezultatul unui proces), legea permite ca, de comun acord, avocatul și clientul să prevadă în contractul de asistență juridică și un onorariu de succes, dacă se obține rezultatul dorit de client și scontat a fi obținut de avocat.

Onorariul de succes este suplimentar față de onorariul datorat avocatului pentru angajarea cauzei, nu îl inlocuiește pe acesta.

Legea interzice așa-numitele ”pacte de quota litis”, adică înțelegerile prin care clientul și avocatul ar stabili un onorariu care să se plătească integral la sfârșitul procesului/demersului juridic, ca procent din ceea s-a obținut/realizat prin hotărâre/contract, indiferent că e vorba de bani sau bunuri (imobile sau mobile).

Cheltuielile reprezintă costul logistic al procesului, al administrării cauzei juridice de către avocat, mai precis costurile aferente taxelor de timbru și timbrelor judiciare, taxe de copiere a actelor din dosar, taxe poștale, cheltuieli cu deplasările avocatului la instanțe și alte autorități în interesul clientului, costuri telefon și fax în interesul clientului, legalizări, apostilări, traduceri şi orice alte operațiuni contra cost, ocazionate de bunul mers al cauzei încredințate avocatului. La momentul semnării contractului, solicităm un avans în contul cheltuielilor procesului.

Momentul stabilirii . Onorariile vă vor fi propuse de avocat încă de la prima întâlnire, atunci când acest lucru este posibil (de exemplu în cazul onorariilor orare), sau după o studiere informală a dosarului.

Cuantumul onorariilor. Trebuie să știți că onorariul este direct influențat de:

1. client (dacă este persoană fizică sau persoană juridică);

2. dificultatea, amploarea sau durata cazului încredințat;

3. volumul de muncă necesar avocatului pentru executarea mandatului primit;

4. ineditul activității solicitate avocatului de către client;

5. constrângerile de timp în care avocații sunt obligați să acționeze, generate fie de împrejurările cauzei (termene scurte), fie chiar de client (de exemplu, angajarea avocatului cu doar 2 săptămâni sau chiar câteva zile înainte de termen sau recursuri încredințate aproape de expirarea termenelor de depunere a recursului etc.).

Modalități de plată. Onorariile se stabilesc liber între cabinetul nostru și dumneavoastră și se prevăd în contractul de asistență juridică, plătindu-se, de regulă, integral la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenței și/sau a reprezentării dumneavoastră în fața instanțelor de judecată, arbitrale, a altor autorități ale statului sau în fața unor persoane fizice/juridice. În situații excepționale, se poate agrea o plată a onorariului în două sau trei tranșe egale, in funcție de cuantumul onorariului.

Consultația juridică.Trebuie să știți, că prima întâlnire cu avocatul reprezintă și prima consultație juridică și vă costa 200 RON. Acest onorariu pentru consultanță se achită indiferent de încheierea unui contract de asistență și/sau reprezentare juridică ulterioară. Dacă se va continua cu încheierea unui astfel de contract , acesta va prevedea un alt onorariu. Prima consultație juridică nu se acordă telefonic.

Politica de onorarii pentru persoane juridice. Ca o modalitate specifică, la stabilirea onorariilor pentru persoane juridice, agreem sisteme de plată a onorariilor de tip abonament.